Τροποποιημένα ποσοστά συμμετοχής φαρμάκων PDF Print E-mail

 

 

Συμμετοχή 10% για τα φάρμακα που χορηγούνται για τις ακόλουθες παθήσεις:

 

Νόσος του Parkinson και δυστονίες

 

Άποιος διαβήτης

 

Χρόνια ρευματική βαλβιδοπάθεια και λοιπές βαλβιδοπάθειες, χρόνια πνευμονική καρδιοπάθεια και συγγενής καρδιοπάθεια

 

Μυασθένεια

 

Φυματίωση

 

Κληρονομικό αγγειοοίδημα

 

Συγγενής ιχθύαση

 

Νόσος του Wilson

 

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2

 

Επιληψία και λοιπές επιληπτικές καταστάσεις

 

Αγγειοπάθεια BURGER

 

Άνοια, νόσος Alzheimer και νόσος Charcot

 

 

Συμμετοχή 0%:

 

Νεοπλάσματα όλων των συστημάτων και λευχαιμιών

 

Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1

 

Ψυχώσεις (όσον αφορά τα αντιψυχωτικά φάρμακα και όχι τα αντικαταθλιπτικά)

 

Ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία, ομόζυγη δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία

 

Ιδιοπαθή αιμολυτική αναιμία- θρομβοπενική πορφύρα

 

Νυχτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία

 

Αιμορροφιλία (αντιαιμορροφιλικοί παράγοντες)

 

Υποφυσιογενής νανισμός (αυξητική ορμόνη)

 

Κυστική ίνωση ( κυστική ινώδης νόσος, ινοκυστική νόσος)

 

Χρόνια ηπατίτιδα Β και C

 

Nόσος Wilson (ηπατοφακοειδής εκφύλιση)

 

Γλυκογονίαση

 

Νόσος Gaucher

 

Έλλειψη ορνιθο-καρβαμυλο-τρανσφεράση

 

Χρόνια νεφρική νόσος, στάδιο 3 και 4

 

Νεφρική ανεπάρκεια, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση

 

Νόσος Νiemann-Pick τύπου C

 

Υπερφαινυλαλανιναιμία

 

Σκλήρυνση κατά πλάκας

 

Τα παραπάνω στοιχεία ελήφθησαν από το ΦΕΚ 2883 που δημοσιεύτηκε την 26η Οκτωβρίου 2012.